Brug in Nieuweweg.

 
Januari 2020
 
Brug in Nieuweweg verhoogd
 
 
Ongeveer een eeuw lang ligt er een oeververbinding over het Wiid ter hoogte van de Nieuweweg. De eerste brug kwam er na het opheffen van het ‘tichelwurk’, de steenfabriek die tot 1916 het gebied van de tegenwoordige Nieuweweg besloeg. Na de sluiting werden langs het oude bedrijfsterrein arbeiderswoningen gebouwd. Al gauw kwam aan het eind van de straat een brug over het Wiid. De huizen, waar voorheen werknemers van de steenfabriek woonden, lagen voortaan aan weerszijden van het talud. De eerdere brug over het Wiid, die tot die tijd in het verlengde van de Anemareed lag, is toen weggehaald.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe brug in de jaren ’30. Sietse de Vries, zoontje van smid Frans de Vries, wordt door de broers Simon en Jan van der Ploeg op een karretje de brug over getrokken. Het onverharde pad had een afslag naar de boerderij van Ale en Griet van der Ploeg. Rechtdoor ging het karrenpad het land in richting Firdgum, zo konden boeren hun land bereiken. Daarna kwam een smal pad dat over bruggetjes en landhoofden leidde. Verderop verbreedde dit zich weer tot een landweg. In de zomer werd dit ‘binnenpad’ door fietsers gebruikt om sneller in dorpen als Tzummarum, Minnertsga en Firdgum te komen.
Jongens op de oude brug begin jaren ’60. Van voor naar achter: Bart van Zandbergen, Jentje v.d. Duim, Eelke v.d. Ploeg en onbekend.
 
 
Eind jaren zestig verslechterde de conditie van de houten brug dermate dat het amper vertrouwd was om er met een veewagen of ander zwaar verkeer overheen te rijden. In die tijd werd in het kader van de ruilverkaveling een aantal wegen aangelegd, waaronder in 1968 de weg tussen Ried en Firdgum, waarna in 1970 de houten brug werd vervangen door een betonnen exemplaar. Tijdens de werkzaamheden lag er een ponton over het Wiid, westelijk van de brug. Harm en Thea van der Ploeg, die toen op de boerderij woonden, konden via hun weiland over het ponton en de tuin van Watze Visser in het dorp komen. Deze route werd ook gebruikt voor het afleveren van de melk. Harm had hiervoor een VW-busje aangeschaft, waarvan de laadbak verstevigd was met een betonvloer voor de melkbussen. Bij de kerk werden de bussen op de melkwagen geladen, die ze naar de melkfabriek in Dronrijp bracht.
 
Het materiaal voor de nieuwe brug werd aangevoerd via de nieuw aangelegde weg. Vrachtwagens met zand reden vanaf Firdgum naar de reed van Harm, keerden daar en reden achteruit naar de brug om daar het zand voor het talud te kiepen. Door een stuurfout van een chauffeur kwam een kiepauto naast het zandbed met als gevolg dat de deze kantelde en in de naast gelegen sloot terecht kwam. De chauffeur kon er op tijd uitspringen. Een kraan was twee dagen bezig om de vrachtwagen weer op de weg te zetten.
 
 
De brug, gefotografeerd in 1993, zoals die er bijna 50 jaar heeft bijgelegen. Door bodemdaling in deze regio was het nodig om enkele bruggen te verhogen, waaronder de brug in de Nieuweweg. Vanaf maandag 2 september 2019 was deze vier maanden gestremd voor alle verkeer. Ook de scheepvaart kon er niet langs. Het verkeer werd zolang omgeleid via Tzummarum. Voor Ale en Janny van de Ploeg was er geen vervangende oplossing zoals in 1970. Zij kregen wel de mogelijkheid om lopend of met de fiets de brug te passeren, maar moesten met de auto,  als ze die niet in het dorp hadden staan, via Tzummarum of Minnertsga omrijden. De verhoging, waarbij het brugdeel 30 cm. omhoog werd gebracht, was een project in het kader van Gebiedsontwikkeling GoFraHa. Voor de Kerstvakantie werd de vernieuwde brug opgeleverd. Een wegversmalling op de brug zorgt ervoor dat het verkeer wordt afgeremd en voetgangers de brug veilig kunnen passeren en over de vaart uitkijken.
Stichting Oud Ried.