Over Ons.

Double click to edit 
Bestuursleden
 
Willy van der Voorn – Schotanus, sinds de oprichting lid van het bestuur. Zij woont sinds 1974  in Ried. Niet geheel onbekend omdat haar vader Johannes Schotanus in Ried is geboren en zij als kind vaak logeerde bij pake en beppe Albert en Minne Schotanus, van het winkeltje aan de Dongjumerweg. Zij  is voorzitter en houdt zich bezig met de inrichting en verzorging van tentoonstellingen en lezingen.
 
 
Ada Groot – Kaat, sinds de oprichting lid van het bestuur. Zij woont sinds 1977 in Ried heeft dus geen herinneringen van het verleden van Ried. Doch door de jaren heen weet zij erg veel van Ried en haar inwoners. Zij is penningmeester en beheert het archief.
 
 
Jelle Faber, sinds 2004 in het bestuur. Hij woont sinds 1969  in Ried en heeft een verbintenis met Ried door zijn vrouw Anneke Siderius, die hier “hikke en tein” is. Jelle houdt de website en facebook van Stichting Oud Ried bij en legt met zijn camera alle  veranderingen in Ried vast.
 
 
Thea van der Ploeg – van der Laan,  sinds de oprichting lid van het bestuur. Zij woont sinds 1964 in Ried. Zij was getrouwd met Harmen van der Ploeg en woonde lange tijd in de boerderij over de brug aan de Nieuweweg. Zij is zeer betrokken bij het wel en wee van Stichting Oud Ried en houdt ons op de hoogte van mogelijke activiteiten die wij kunnen ontplooien.
 
Janke Visser, sinds 2021 in het bestuur.
 
 
Stichting Oud Ried
 
sinds 1998
 
Houdt zich bezig met het verzamelen van foto’s en verhalen over mensen,
 
gebouwen en gebeurtenissen uit Ried.
 
  Contact;
 
  Stichting Oud Ried
 
  Dongjumerweg 15    8811 HA Ried
 
  e mail: oudried@live.nl