75 jaar bevrijding.

Terug naar index.
 
April 2020
 
75 jaar bevrijding
 
 
 
Onder normale omstandigheden zouden er in april en mei de nodige festiviteiten en activiteiten zijn geweest om 75 jaar vrijheid te vieren. Stichting Oud Ried had een lezing op het programma staan. We hopen dit nu volgend jaar te kan plaats vinden.
Regelmatig heeft  Ried de bevrijding gevierd, meestal om de vijf jaar en met verschillende activiteiten. Zo was er 4 mei 1955 ’s avonds een herdenking in de kerk, waarna de volgende dag volksspelen op het kaatsveld waren en als afsluiting ’s avonds een dansfeest bij Pekel. In 1960 waren er opnieuw volksspelen en het 20 jarig bevrijdingsfeest werd gevierd met een optocht, waarna er ’s middags weer volksspelen waren.
Er werden diverse initiatieven genomen om de hongersnood te bestrijden. De gezamenlijke kerken brachten 50.000 ondervoede stadskinderen onder in Noord- en Oost-Nederland.
In januari 1945 kregen alle inwoners van Ried een schrijven van de Burgemeester en Wethouders van Franekeradeel met de berichtgeving  dat een groot aantal evacués uit verschillende delen van het land ondergebracht moesten worden. Bij weigering konden zeer strenge maatregelen genomen worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat het korps in 1965 slapende was werden toch de muziekinstrumenten uit de kast gehaald en reed het op de wagen van Boeijen Hiemstra voorop in de optocht. Op de wagen zitten links Hotze Wielenga en Corrie Meijer, rechts Piet Visser en Wiebe v.d. Ploeg. De meisjes vooraan zijn Antje Bergsma, Corry Zijlstra, Ankie Pekel en Foekje  Dijkstra.
Schoorsteenvegertjes Kees Hibma (voor) en Henk Sloots, daarachter Abe Stienstra met de bakkerswinkel op de kar.
Met het 25-jarig bevrijdingsfeest in 1970 was er een grote optocht. Voorop reed er een geluidswagen van elektriciteitszaak Hillebrand in Franeker, geregeld door Marten Wieringa, die daar toen werkzaam was. 
In de optocht van 1970 liepen verscheidene ‘hongerevacuées’ mee. Griet Scheen gaf meer informatie over deze foto. Zij loopt voorop met een kinderwagen met daarin aardappels en tulpenbollen. Zij hoorde bij de bakfiets, gevuld met een petroleumtoestel, een pan met brij e.d.. De bakfiets werd bestuurd door Hans Stockman en erop zit Anneke Siderius. Lnks van haar loopt Keimpe Kooistra en aan de rechter kant Willem Groen. Bijna hadden ze de eerste prijs gewonnen, maar een van de jongens had laarzen aan i.p.v. klompen of afgetrapte schoenen. Ze moesten genoegen nemen met een tweede prijs.
Volgende in de rij zijn Willemien Eding, met de kinderwagen waarin Joke Eding ligt, en Betty Travaille. Zij zijn in oude kleren gehuld en Betty draagt een takkenbos bij zich.. Daar weer achter loopt Griet Meijer achter de kinderwagen met daarin haar ‘kind’ Sjoukje v.d. Ploeg.
 
 
De tekst op deze wagen luidde: 1940-1950 Al wie der gjin benzine, Bles holp ús út’e pine.
 
 
Achter het stuur zit  Ale J. v.d. Ploeg met naast hem Sikke Visser en achterin Cor v.d. Ploeg.
 
 
s Middags waren er spelletjes op het kaatsveld en daarna speelden enkele bijzondere dorpelingen een partijtje voetbal. Helaas vielen hier ook ‘slachtoffers’ bij, maar gelukkig waren een dokter en verpleegsters aanwezig.
De namen die tot nu toe bekend zijn; staand v.l.n.r.:
 
Daan Groen, onb., Harry de Kroon, Ale v.d. Ploeg, Piet Stellingwerf en Johannes Scheen en Jan Bronger. Gehurkt links vooraan Corrie Meijer. De rest is onherkenbaar.
 
 
Ook in 1975 en 1985 zijn er (kleine) optochten gehouden. In 1995, tijdens de festiviteiten rond 50 jaar vrijheid, werd er grote provinciale optocht georganiseerd. De stichting Keep them Rolling maakte met veteranen uit Canada en Amerika, een rondgang door de provincie en kwam rond 9 uur door Ried. Het was die dag prachtig weer en de stoet kon dan ook op veel belangstelling rekenen. Hierna kon men koffiedrinken op het kaatsveld en was er  later nog een lunch. ’s Middags werd er levend ganzenbord gespeeld en de dag werd afgesloten met een Culturele avond in dorpshuis de Rede.
Stichting Oud Ried.
Terug naar index.