Brand Havenstraat.

Terug naar index.
Februari 2022.
Franeker Courant 17 april 1951
 
 
 
Vier woningen te Ried afgebrand
 
 
 
Bijna alles ging verloren
 
 
 
Om kwart voor vijf vanmorgen is brand uitgebroken in een pand van vier eenkamerwoningen achter de voormalige zuivelfabriek te Ried. Alle vier woningen werden in de as gelegd.
 
De brand ontstond in het deel, dat bewoond werd door Anne Draaisma en zijn echtgenote. Het vuur – dat waarschijnlijk in de schoorsteen is ontstaan – verraste het echtpaar, dat vannacht laat thuisgekomen was van een bruiloft, terwijl het op het zoldertje sliep. De heer Draaisma en zijn echtgenote konden zich in nachtgewaad in veiligheid stellen. Het vuur deelde zich mede aan de drie andere woninkjes, waarvan één onbewoond was en de beide andere in gebruik waren bij het gezin Hendrik van der Veer en de wed. P. Miedema. Geen van de bewoners was evenwel thuis toen de brand uitbrak. Praktisch de gehele inboedel ging verloren, alleen uit het huisje van de wed. Miedema kon iets worden gered.
 
Toen de brand ontdekt werd luidde men onmiddellijk de klok in het dorp. Het vuur werd in eerste instantie bestreden met slangen op de waterleiding. De Franeker brandweer, die een half uur later arriveerde, deed het nablussingswerk.
 
De huisjes waren het eigendom van een Franeker combinatie.