Sybren van Zandbergen.

Terug naar index.
Mei 2024.
 
Sybren van Zandbergen (1895-1985).
Sybren van Zandbergen bij de benzinepomp voor zijn huis aan de Berlikumerweg 1, waar hij z’n hele leven gewoond heeft. In 1937 deed zijn vader Bartele zijn schildersbedrijf over aan zoons Jelle en Hein, terwijl Sybren verder ging met de fietsenzaak. Tot op hoge leeftijd heeft Sybren fietsen gerepareerd. Vaak werd dan de hele fiets nagekeken en deze kreeg zelfs een gratis poetsbeurt. Ook de benzinehandel had hij van zijn vader overgenomen. Met de toenemende welvaart na de tweede wereldoorlog - er kwamen steeds meer auto’s - groeide deze handel snel. Eerst werd de benzine nog verkocht in bussen van 10 liter, welke uit Leeuwarden werden meegenomen door boderijder Hiemstra, maar al gauw werd er overgeschakeld op een handpomp. Na verloop van tijd werd deze vervangen door een automatische pomp.
 
 
 
Stichting Oud Ried.