Gymnastieklokaal.

Terug naar index.
 September 2020
 
 
Gymnastieklokaal Peinserweg 1970 – 2020.
 
Nadat in 1951 de verbouwing van de lagere school aan de Hoofdstraat was voltooid,  kwam  het voorste gedeelte van de oude school vrij. Dit werd omgebouwd tot gymnastieklokaal.  Er werd al snel een gymnastiekvereniging opgericht die in haar bloeiperiode over de 150 leden telde. Juni  1970 werd een nieuwe  gymnastiekzaal aan de Peinserweg in gebruik genomen en werd het oude gymlokaal omgebouwd tot dorpshuis. Vergeleken met de oude gymzaal was dit een hele verbetering, want hier was veel meer ruimte en bovendien waren de oude wiebelige toestellen vervangen door nieuwe. Ook was er centrale verwarming en werd de pijp van de kachel er niet meer uit geslagen bij een balspel. De gymnastiekvereniging Ried was een trouw gebruiker van deze nieuwe gymzaal, bijna alle kinderen uit Ried zijn hier hun sport carrière begonnen,  er werd een volleybalvereniging opgericht en ook 50+  gymnastiek  voor dames en conditietraining voor dames en heren vonden hier plaats. Daarnaast was de school een vaste gebruiker en  ook de kinderen van de scholen uit Dongjum en Peins  kregen hier hun gymnastieklessen.
 
Naast het sportieve  werden er ook uitvoeringen van Korps en Toneel gehouden. Deze avonden werden druk bezocht en altijd afgesloten met een dansfeest. Ook de jaarlijkse straatvolleybalwedstrijden waren een hoogte punt in het sportieve jaar. Niet alleen de getrainde dorpsgenoten sloegen een balletje maar ook de minder sportieve mensen lieten zich niet kennen en deden fanatiek mee.  De gymnastiekzaal fungeerde als startpunt van de Ronde van Ried (fietsen en wandelen) er werden  tentoonstellingen gehouden en  diverse andere verenigingen uit Ried en omgeving maakte gebruikt van de gymzaal, waaronder ook de brandweer die hier zijn trainingsavonden had. De laatste grootse evenementen die in de zaal gehouden werden waren een Benefietlunch georganiseerd ten bate van de ver—nieuwbouw van dorpshuis De Rede en de jaarlijkse uitvoering van de Gymnastiekvereniging. De hoge energierekening het  slechte onderhoud en isolatie heeft uit eindelijk de doorslag gegeven om de gymnastiekzaal in Ried in 2017 te sluiten. Dit was ook het einde van een bloeiende gymnastiekvereniging alleen voor de jongste jeugd en de 50+ damesgroep is er een plaatsje ingeruimd in dorpshuis De Rede. Zij sporten nu in de Theaterzaal, dit was destijds het 1e gymnastieklokaal in Ried.  Eind augustus 2020 werd een begin gemaakt met de sloop en binnen anderhalve week was het gebouw, waar zo veel Riedsters plezier hebben gehad,  met de grond gelijk gemaakt.
 
 
 
Stichting Oud Ried