Schoolreisje 1980.

Terug naar index.
Juni 2020
 
Het schoolreisje van 40 jaar terug
 
 
 
Normaal gesproken gaan de Riedster kinderen in juni op schoolreisje. Dit jaar is het voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog dat dit geen doorgang kan vinden. De kinderen moeten hierdoor een mooie school-herinnering missen.
 
In 1980 stapten de klassen 1-2-3-4 ’s morgens vroeg in de bus, die hen naar de Bakkeveense duinen bracht. Daarna volgde een bezoek aan de Vluchtheuvel, een familiepretpark met dierentuin gelegen in de bossen van Norg. De laatste stop was bij het zwembad van Appelscha.
 
 
Achteraan: Hiske v/d Veen en Jan Bronger.
 
Staand: Folkert Bouma, Jacob Miedema, Ronnie v/d Veen, Jentje Deelstra, Winette Boomsma, Henfred Bakker, Hans Leushuis.
 
Midden: Froukje v Zandbergen, René Rotsma, Bart Jan van Zandbergen, Benno Kooistra, Bauke Siderius, Ype Kikstra, Richard v/d Veen, Florens Wewerinke, Hendrik v/d Ploeg,
 
Nynke Stellingwerf en Piet Stellingwerf.
 
Voor: Juf Kamminga, Jan Dijkstra, Ele de Jong, Klaas Pieter Boomsma, Jelle Kingma. Liggend: Dave de Vries.
 
 
De kinderen schreven na de tijd een stukje voor de schoolkrant ‘de Krielhin’, waarin ze vertelden hoe de dag was verlopen.
Toen we op zoek waren naar de namen bij de foto kregen we nog eenleuke anekdote te horen: Bij hun bezoek aan de Vluchtheuvel stonden Jan Bronger en Piet Stellingwerf met een paar kinderen voor de kooi met apen. Eén aap had de blik constant op Jan gericht, die zich afvroeg waarom toch. Tot Piet zei: hij heeft het gemunt op je sigaret! Waarop Jan zijn sigaret de kooi ingooide. De aap ging er direct mee vandoor en zocht een rustig plekje om lekker te zitten roken. Tot de oppasser langs kwam, toen stopte hij de sigaret vlug achter zijn rug! Nadat de man uit beeld was rookte de aap weer verder.
                
Stichting Oud Ried