Nieuweweg.

 
September 2021
 
Nieuweweg.
 
Waar nu de Nieuwe weg is, was tot 1916 een “tichelwurk”  (steenfabriek) gevestigd. Hier werden onder andere rode metselstenen gebakken, die werden gebruikt voor de bouw van huizen. De rode stenen waren van een betere kwaliteit dan de gele en dus duurder. Op de Berlikumerweg en Zevenhuisterweg zie je dan ook veel huizen waarvan de voorgevel in rode steen is opgemetseld en de rest van gewone gele stenen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het tichelwurk in 1897 gezien vanaf de Hoofdstraat.
Nieuweweg eind jaren twintig. Links op de hoek woonde Simon van Wijk, commissionair in aardappelen. Daarnaast verzorgde Van Wijk taxidiensten en verhuurde hij landbouwmachines. Jarenlang was hij het gezicht van de ijsclub. Achter het huis van Van Wijk stond een rijtje van vier woningen. In de eerste hiervan woonde Marten Miedema, die kleermaker was. In de volgende twee Jelle Pekel en Wijbe van der Ploeg, beide landarbeider. In de laatste woonde Rintje Bokma, die na het vervoer van de privaattonnen, zijn kar gebruikte voor het uitventen van groenten. Aan de rechterkant van de weg stonden sinds 1920 drie blokken van twee woningen. De brug was nog een smalle overgang zonder leuningen. Op de achtergrond de molen van de Minnertsgaaster polder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog een foto van de Nieuweweg genomen vanuit de kerktoren. De nieuwe huizen aan de westzijde zijn in 1953 gebouwd. Het blok aan de oostzijde enkele jaren later.
 
 
 
Stichting Oud Ried.
 
 
Double click to edit