Kleaster Anjum.

Maart 2022.
Kleaster Anjum
 
 
Voor de stichting van het klooster in het jaar 1256 wordt al melding gemaakt van een dorpje met de naam Aengjum of Aningim wat in de gewone spreektaal Anjum werd genoemd.
 
Het schijnt dat het klooster gesticht is door Wibrandus van Aningum de pastoor van de kerk van Anjum. Het kreeg de naam Mons Sanctae Mariae. (Mariënberg)
 
Het kerkje was gebouwd op een hoge terp die lag tussen de boerderijen van Bouma en Hiemstra. Men is in al in 1868 begonnen met het afgraven van de terp die een hoogte van 5,5 meter moet hebben gehad. Het kerkje is uitgebouwd tot een klooster, het kloosterterrein was omgeven door een gracht en besloeg een oppervlakte van ruim 5 hectare. Voor de stichting moest toestemming verkregen worden door een moederklooster. Het klooster in Anjum sloot zich aan bij de abdij van Ludinga (in de buurt van Harlingen). In 1955 toen de weg van Berlikum naar Ried is doorgetrokken is de gracht grotendeels dichtgeschoven.
 
De bezittingen van het klooster bedroegen 1000 pondemaat land rondom het klooster         (1 pondemaat = 36,47 are) maar ook grote stukken land bij Minnertsga, Berlikum, Slappeterp, Dijksterhuizen (Beetgumermolen) het Bildt en zelfs buiten Friesland. Het totale grondbezit was ca. 2000 pondemaat.
 
In 1580 is het klooster gesloopt. Wij kennen Kleaster Anjum nu als een buurschap.
 
Voor historische foto’s van Kleaster Anjum Klik Hier.