194. Schoolfoto 1991.

Boven; Juf Camminga, Jelmer Groot, Chris Houtsma,. Chris van Bruxvoort, Durk Fa-
Ber, juf Petra Tromp. Chris van der Voorn, Maurits Oosterlaar, Juf Elly bij de Ley,
Petra Elsinga, Nynke Dethmers, Sabine Sybesma, Johanna bij de Ley, Ymkje van der
Ploeg,Anke van der Schaaf, Marieke van der Ploeg, Neely Dijkstra, meeste Henk
Oostelaar, Stefan Zeilmaker.
2e rij; Kees Vonk, Ymie Vonk, Hylke Groeneveld, Erik van Bruxvoort, Haye
Dethmers, Sander Dijkstra, Rixt Faber, Diana Elsinga, Akke Hansma, Jeltje-Thea van
Wijngaarden, Lenie van der Ploeg, Nynke van der Schaaf, Geertje Rienks, Marlies
Groot, Wytse Scheen, Sjoerd-Jan Vlaskamp.
3e rij; Anne Vonk, Guido Groot, Anna-Martha Post, Durk Travaille, Almer van der
Voorn, Jorne van der Voorn, Tjibbe Hansma, Sybe bij de Ley, Jeroen Groot, Jantiena
Bakker, Inge van Bruxvoort, Froukje Punter, Klaske Kooistra, Joan Rikhof, Betty
Hibma, Fabien Nieuwland, Afke Vlaskamp.
4e rij; Roelof Hiemstra, Dieuwke van der Schaaf, Jorrit Siderius, Tineke Hibma, Bart
Roos, Wybe Bruinsma, Marit Bos, Titia van der Molen, Pieter Siderius en Hylke
Bruinsma.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags