IJsclub Ried met de voeten in het water.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

September 2018

IJsclub Ried met de voeten in het water
In it Kattebeltsje van februari plaatsten we een artikel over de Riedster IJsclub en hun activiteiten. Onderstaande (kleuren)foto uit de Panorama van augustus 1988 is daar nog een leuke aanvulling op. De redactie van de Panorama had bedacht dat de IJsclub, die 's winters vaak in snerpende kou actief is, in de zomer best eens in het - waterige - zonnetje mocht worden gezet. Bijna het voltallige bestuur ging in augustus 1988 het warme water van it Wiid in.


Rond de Tweede Wereldoorlog was deze schaats tot ver buiten Friesland doorgedrongen. Rond 1800 werden er al, met name in Friesland en Groningen, kortebaanwedstrijden verreden. Hier was goed geld mee te verdienen. Deze wedstrijden werden meestal uitgeschreven door de kastelein, bij wie men zich ook moest aanmelden. Met deze extra klandizie in de winter pikte hij mooi een centje mee.
Ook in Ried werden er regelmatig wedstrijden uitgeschreven. Om alles in goede banen te leiden werd in 1878 de IJsvereniging Ried opgericht. De exacte oprichtingsdatum is niet bekend, omdat het eerste notulenboek niet bewaard is gebleven. De Riedster IJsvereniging (later IJsclub genoemd) stond bekend om het uitschrijven van een aantal belangrijke wedstrijden in de regio. Zo waren daar vrouwenhardrijderijen, heer en dame wedstijden en hardrijden voor (jonge)mannen vanaf 16 jaar.
Een paar jaar daarvoor had de IJsclub tijdens de Elfstedentochten van '85 en '86 nog de nodige drukte beleefd, nu was het wachten op de volgende strenge winter. In '96 leek het bijna tot een Elfstedentocht te komen, maar op 4 januari 1997 was het daadwerkelijk zover: de 15de Elfstedentocht vond die dag plaats. Vanaf die datum wordt er op een volgende editie gewacht, alleen de winter van 2012 gaf in de afgelopen 21 jaar hoop op een eventuele tocht.
Toch hebben we deze zomer even aan het Elfstedengevoel kunnen proeven toen Maarten van der Weijden 19 augustus tegen middernacht Ried passeerde tijdens zijn monstertocht om de Elfstedentocht zwemmend te bedwingen. Ondanks het late tijdstip stond er een dikke rij mensen langs de oevers van it Wiid en op de brug. Helaas moest Maarten de volgende middag in Birdaard de strijd opgeven, maar wat een prestatie heeft hij geleverd!

Stichting Oud Ried
V.l.n.r. ijsmeester Pieter Draaisma, opruimer Klaas Kikstra, voorzitter Piet Post, Gryt Scheen en Paulus Kooistra van de koekenzopietent, secretaris Anne E. van der Ploeg en penningmeester Haaije Meijer. Baanveger Sietse van der Veen had droge bezigheden elders.