Kermis 1993.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

Juni 2018

Kermis 25 jaar geleden
Het thema voor de straatversiering tijdens de kermis van 1993 was sprookjes en fabels, reden voor deze vier dames om een rondje door het dorp te maken om al het moois te bekijken. Hier lopen ze op de Rombade, die met de Fabeltjeskrant de tweede prijs had gewonnen.
Van links naar rechts; Trijntje Stellingwerf - van Althuis (1915-2004) was getrouwd met Molle Stellingwerf (1912 - 1975).  Molle was chauffeur bij het transportbedrijf van Frans van Althuis en kreeg een oogje op Trijntje, de oudste van de drie dochters van zijn werkgever. Dit mondde uit in een huwelijk in mei 1939. Na de oorlog heeft Molle het transportbedrijf van zijn schoonvader overgenomen.
Trijntje Meijer - Tijsma (1914 - 2009), in 1944 gehuwd met Minne Meijer (1904 - 1982), werd ook wel Tryntsje Post genoemd. In 1958 hadden Minne en Trijntje hun rijtjeswoning aan de Pastorielaan verruild voor de woning op de hoek Hoofdstraat/Pastorielaan, welke tot die tijd werd bewoond door het gezin van postbode Johannes Algra. Trijntje zette het postkantoor voort en daarnaast verleende ze ook nog andere diensten. Omdat nog niet iedereen in de jaren '60 telefoon had werd bij Tryntsje gemeld wanneer iemand dokter nodig had en zij belde dan de huisarts in Berlikum.
Minne haalde wekelijks het ziekenfondsgeld bij de mensen op. Hadden ze hun bijdrage weer betaald dan zette Minne een stempel op hun kaart. Dit bezorgde hem de bijnaam Minne Stempeltsje. Ook fietste Minne een aantal keer per week naar Berlikum om herhalingsmedicijnen van Riedster patiënten bij dr. Kwast en later dr. De Boer te halen. Dit leverde hem een tweede bijnaam op: Minne Drankje. De medicijnen vervoerde hij in een houten kistje voor op zijn transportfiets. Tegen een kleine vergoeding kon men 's avonds de pillen, poeders en drankjes bij Minne en Trijntje aan de achterdeur afhalen.Tettje Dijkstra - Joukema (1915 - 2006) was ruim 50 jaar getrouwd met Jan 'Lyp' Dijkstra (1911 - 1990). Jan was los-boerenarbeider, dit hield in dat hij zich voor kortere of langere tijd verhuurde bij een boer. In de winter stond hij meestal in de loods van Minne C. Meijer aan de uiensorteermachine. Tijdens de oorlogsjaren zat Jan in het verzet, waarvoor hij soms 's nachts op pad ging. Dit was voor Tet niet altijd makkelijk, het heeft haar heel wat angstige nachten bezorgd. Ook kon het gebeuren dat de Duitsers plotseling bij haar in de keuken stonden om te vragen waar haar man was. Eind jaren '60 was er vanwege de mechanisatie steeds minder werk voor boerenarbeiders. Jan is toen opperman bij bouwbedrijf van der Zee in Franeker geworden, werk dat hij nog jaren met plezier heeft gedaan.
Als laatste Jantje Hiemstra - Jongsma (1912 - 2005), die met Jan Hiemstra (1913 - 1978) was getrouwd. Jan en Jantje woonden tot midden jaren '60 in Slappeterp, waar Jan boerenarbeider was bij Jan Oosterbaan. Daarna verhuisden ze naar de Zevenhuisterweg nr. 14 in Ried, het huis waar dochter Akke met man Paulus Kooistra en hun kinderen Keimpe en Jan uit kwamen, die naar nr. 4 in dezelfde straat waren verhuisd. Na het overlijden van haar man heeft Jantje nog jarenlang in een van de bejaardenwoninkjes aan de dr. Vitus Ringersstraat gewoond.

Stichting Oud Ried