Foto's in "de Rede"..
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

April 2018

Foto's in dorpshuis de Rede
In de theaterzaal van de Rede hangen twee grote doeken met afbeeldingen van Ried in vroegere tijden. Van foto's gemaakt rond 1900 zaten de negatieven op een glasplaat. Vaak werd de plaatsnaam hierin gekrast en werd de foto als een ansichtkaart afgedrukt. Wij van Stichting Oud Ried hebben veel van dit soort ansichtkaarten in bezit. Bij binnenkomst van de theaterzaal valt direct het grote doek met een dorpsgezicht op. De originele ansichtkaart draagt een poststempel uit 1910.


Rechts staan de stenen van het 'tichelwurk' (de steenfabriek) te drogen. Daarachter de zuivelfabriek met schoorsteen en links daarvan de toren, toen nog met een omloop. Het hoge pand links van het midden is de bakkerij annex herberg. De kinderen lopen op de Berlikumerweg, waar toen nog een sloot voor de huizen langs liep. Op de plek waar 'Ried' staat is nu het kaatsveld.
Het andere doek hangt bij binnenkomst van de theaterzaal links. Ook deze foto dateert van begin 1900. De vrouwen staan op het pad tussen de Anemareed en het Kerkpad. Voor 1860, toen de Hoofdstraat nog niet was aangelegd, was dit vanaf de Achterweg het loop- en karrenpad door het dorp.
Rechts het afgeschutte erf van de boerderij van Wijbe Anema (nu Deelstra). Tussen de bomen is nog net de kerk te zien. Achter de vrouwen de bakkerij, waar Klaas Mug in die tijd zijn broden bakte, later was dat Frits Dokter. Ons dorp kende toen nog twee bakkers. Links is nog een gedeelte van het 'Langhûs' te zien, een rijtje van vier huizen, die met de voorkant naar de Anemareed stond. Eind jaren '50 zijn ze afgebroken.
Verder hangen er in de gang, waar de trap naar het handenarbeidlokaal is, nog een viertal foto's die in de jaren '50 vanuit de kerktoren zijn gemaakt.
Stichting Oud Ried