Gymnastiek 70 jaar.

Terug naar index.
November 2021
 
Gymnastiekverening Ried 70 jaar.
Nadat in 1951 de oude school een grote verbouwing onderging werden de voorste schoollokalen samengevoegd en ongebouwd tot gymnastieklokaal. Men vond dat naast de schoolkinderen het hele dorp gebruik moest kunnen maken van dit lokaal. Een groepje Riedsters, onder leiding van politieagent Smeding en meester Kunnen, hebben toen op 30 november 1951 het initiatief genomen tot het oprichten van een gymnastiekvereniging. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor de naamgeving wat resulteerde in de naam G.V.R. (Gymnastiek Vereniging Ried). Er werd een reglement opgesteld, een embleem en vlag gemaakt en passende kleding gekozen, op vrijdag 14 december 1951 waren de eerste lessen. De vereniging telde in de begin jaren een groot aantal leden ( ± 150), die niet alleen uit Ried kwamen, maar ook uit de omliggende dorpen. Met de toestellen was het eerst nog behelpen. Door smid Rikus Sloots werden een rek en ringen gemaakt en later nog een springplank. Na een half jaar kregen zij van de Gemeente een brug. In de begin jaren werden regelmatig activiteiten georganiseerd. Zo werden in de zomer gezamenlijke uitvoeringen met het korps “Lyts Begjin” en het koor “Lyts mar Krigel” georganiseerd.  Deze vonden plaats op het schoolplein of bij goed weer op het Kaatsveld. In de winter maanden waren er ook wel uitvoeringen deze vonden dan plaats in Café Pekel. Het hele café moest hiervoor worden verbouwd, het toneel moest o.a. worden vergroot. De toestellen stonden dan op het podium, de ringen kwamen aan het plafond van de zaal te hangen en de rekstok kreeg een plek voor het toneel. Hiervoor werden er speciale haken in de cafévloer aangebracht. De zaal werd hierdoor een stuk kleiner zodat er twee avonden werden georganiseerd, beide avonden werden afgesloten met muziek en dansen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1970 werd er een nieuwe gymnastiekzaal aan de Peinserweg gebouwd. Een veel groter en lichter lokaal met alle ruimte. Een hele verbetering, want nu sneuvelden er gelukkig geen ruiten meer. Bovendien werden toen ook de oude toestellen vervangen door nieuwe. De eerste 30 jaren was er heel wat wisselende leiding tot juf Ytsje Punter in 1981 haar intrede deed. Zij heeft 25 jaar enthousiast lesgegeven. Vanaf 2006 heeft Maaike Hiemstra de gymlessen verzorgd tot 2017. De hoge energierekening en het slechte onderhoud en isolatie heeft uit eindelijk de doorslag gegeven om de gymnastiekzaal in Ried in 2017 te sluiten. In 2020 is de gymnastiekzaal afgebroken.
Was dit ook het moment dat Gymnastiek Vereniging Ried (verplicht) op hield te bestaan. Nee, gelukkig niet na een stilstand van ruim 2 jaar heeft het bestuur het “nieuwe oude vertrouwde” plekje weer gevonden. In de theaterzaal van de nieuwe Rede (de allereerste gymnastiekzaal) mogen de kinderen en 50 + dames en heren op dinsdag weer volop genieten van de gymnastieklessen. Dit alles onder professionele leiding van Muriel Jonkman. Ondanks alle problemen die zich voor hebben gedaan in deze laatste periode lijkt de Gymnastiek Vereniging Ried weer uit haar as herrezen en hopen zij nog vele jaren door te gaan om de kinderen en ouderen in beweging te krijgen en veel plezier te laten beleven aan deze sport.
 
Stichting Oud Ried.