De Haven.

Terug naar index.
Mei 2021
 
 
De Haven.
 
Een kijkje bij de oude haven. Een skûtsje, met aan boord een groep kinderen, komt net de haven binnenvaren.
 
Op de achtergrond zien we de twee stelpboerderijtjes, die in 1914 werden gebouwd. Deze zijn opgetrokken met de laatste stenen geleverd door het Riedster tichelwurk, die algauw daarna werd opgeheven. Met kruiwagens brachten de arbeiders de steen via het ‘lytse leeg’ naar de ‘Opslach’. Frans van Althuis, vrachtrijder van beroep, woonde tot 1920 in het verste boerderijtje en verhuisde daarna naar het naastgelegen boerderijtje, waar eerder Auke Douma had gewoond.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een mooie weerspiegeling van de kerk in het water van de oude haven. Deze was heel wat breder en dieper dan nu. De haven had toen een belangrijke functie voor het dorp, want veel vervoer ging per schip. De beurtschipper had er zijn vaste aanlegplaats, de materialen voor de timmerman werden hier gebracht en ook de schelpen voor de pastorietuin. Bovendien werd de turf er gelost, die daarna op de ijsbaan te drogen werd gelegd (rechts).
 
Elk jaar in juli, wanneer het kermis in het dorp was, meerden de kermislui hier hun schip aan en brachten hun attributen het dorp in. 
 
 
 
Stichting Oud Ried.