De Havenstraat.

Terug naar index.
April 2021
 
 
De Havenstraat 1925.
 
 
 
Kijkje in de Havenstraat, zoals die er omstreeks 1925 bij lag. Rechts de fabriek met daarachter nog net zichtbaar een gevel van de fabriekswoningen. Links het huis aan het Kerkpad, waar Henderikus Spoor tot 1928 een postkantoortje had. In dat jaar begon Sije Hiemstra er een bodedienst. Jaren daarvoor had ene Miedema in dit pand reeds een bodedienst met een hondenkar.
 
Minne van Althuis bewoonde op het tijdstip van deze foto het ’klimmerhûs’. Oorspronkelijk was dit het vooreind van een boerderij. De schuur was verbouwd tot 5 woningen. In 1927 zette Riemer Hofman in het ‘klimmerhûs’ zijn melkhandel op.
 
De mannen die bij het hek staan zijn Lucas Visser en Jan Luitzen van Wijk. Bij de deur staat een kantoormedewerkster.