Ried rond 1900.

Terug naar index.
 April 2024
 
In 1979 werd gestart met de bouw van een kleedaccommodatie op het kaatsveld. Dit stenen gebouw kwam in de plaats voor het oude houten hok, dat niet meer aan de eisen des tijds voldeed. De klus werd met name gerealiseerd door de inzet van Paulus Kooistra, Piet Posset (bestuursleden van Klaas Mug), Jan Dijkstra, Manus Visser (oud bestuurs- en tevens ereleden) en Jelle Velsma. Burgemeester Hartkamp verrichtte op 5 mei 1980 de officiële opening, waarbij het muziekkorps voor een vrolijke noot zorgde. Nadien was er een receptie in de Rede, waar de heren Velsma, Dijkstra en Visser als dank voor hun grote inzet, een Makkumer bord kregen aangeboden.