Stichting Oud Ried.

 
Stichting Oud Ried
 
sinds 1998
 
Houdt zich bezig met het verzamelen van foto’s en verhalen over mensen,
 
gebouwen en gebeurtenissen uit Ried.
 
 
November 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
De zuivelfabriek
 
In 1889 besloten enkele boeren uit Ried en omgeving onder leiding van Wiebe Jans Anema en Arjen Boukes Roorda om een coöperatieve zuivelfabriek op te richten. Begonnen werd met de aankoop van de woning op de hoek van de Hoofdstraat/Havenstraat. Hier tegenaan kwam een gebouw voor de melkverwerking en in het voorjaar van 1890 kon men van start gaan. Aanvankelijk werkten er hoofdzakelijk vrouwen, pas na enkele jaren werden een botermaker en een kaasmaker aangesteld. De fabriek kreeg in de volksmond de naam boterfabriek, omdat in de beginjaren uitsluitend boter werd gemaakt. Deze boter was van zeer goede kwaliteit en had in de wijde omgeving een uitstekende naam. De aanvoer van melk uit Ried en omstreken verliep schijnbaar uitstekend, want in 1901 werden er enkele lokalen, een machinekamer met ketelhuis en een schoorsteen aan de fabriek toegevoegd. Tevens werden er drie werkman huizen achter de fabriek gebouwd.
 
Stichting Oud Ried
 
 
 
 
“Ferhalen út Rie”
 
Al een aantal jaren speelden wij met de gedachten om de verhalen die Stichting Oud Ried in het Kattebeltsje heeft geplaatst te bundelen in een boekje.  Deze stukjes werden bijna zonder uitzondering geschreven door Sjoukje Hibma.  Helaas heeft zij niet meer mee mogen maken dat dit werkelijkheid werd. In de zomer van 2020 is zij plotseling overleden.
 
Het uitgeven van een boekje in deze tijd is erg moeilijk, normaal contact is bijna niet mogelijk en zeker een boekpresentatie kan niet doorgaan op de manier die wij voor ogen hadden. Helaas, het coronavirus heeft ons allemaal in de greep. Toch willen wij juist nu dit boekje uitgeven, toch even contact met het dorp en middels de verhalen terug dwalen naar vroegere tijden.
 
De prijs van het boekje is € 10,00, in Ried, Boer en `t Kleaster bezorgen wij de boekjes. Buiten deze dorpen versturen wij dit via de Post, extra kosten € 3,64 (in 2021 € 3,84).
 
Wilt u dit boekje met mooie verhalen uit Ried, mail dan naar oudried@live.nl, vermeld daarin duidelijk naam en adres.
 
Na ontvangst sturen wij u een mail waarin wij aangeven hoe u kunt betalen.
 
Na ontvangst van het bedrag, zorgen wij dat u zo vlug mogelijk het boekje in huis heeft.
 
 
 
Stichting Oud Ried.