hoi

Kerk.

Een pentekening van de Riedster kerk, gemaakt in 1792. Zo zag toen de tekenaar, zittend aan de noordkant, de kerk. Aan deze kant is later de consistorie aangebouwd. De deur van de kerk naar de consistorie is dus misschien ooit wel eens de buitendeur geweest. De kerk op deze tekening heeft steunberen en de toren is een zadeldaktoren met een uurwerk.De huizen rechts komen onbekend voor. Vandaag de dag zien wij vanaf deze plaats het schoolplein en het door de gemeente verkochte schoolhuis. Een tekenaar fantaseerde echter er ook wel eens wat bij. Als het jaartal 1792 correct is, dan was de toren 167 en de kerk 139 jaar oud. Eerder heeft er echter ook al een kerk gestaan. Dat vertellen ons de gedenkstenen die ingemetseld zijn. Op de zuidkant van de toren kunnen wij namelijk lezen: “De vorige toorne van olderdom bij stillen lucht ter aerden nedergestorth zijnde is desen van nieus vederom opgebout”. De eerste steenlegging vond plaats in 1625 door de zoon van de bewonner van Anema state. (Anema state stond vroeger aan de zuidkant van de weg, tegenover de boerderij waar Theunis Fokkema, Nammen Ennema en Atte Hibma geboerd hebben.Gerrit Dethmers is de huidige bewoner. Deze boerderij zal vast later gebouwd zijn. Nu hier toch geschreven wordt over staten: een State was een boerderij adellijk persoon, vaak een woonhuis met een gracht er omheen. Ried heeft ook de Andla state aan de Donjumerweg. Piet Boomsma woont hier nu. We gaan weer terug naar de kerk. Op de bovenste gedenksteen boven de kerkdeur staat te lezen, dat de eerste steen van de kerk gelegd is op 26 mei 1653. Op de onderste staat: De toren in 1800 één en zeventig weder tot de kerkvoogdij overgegaan is deze benevens de kerk gestucadeerd, de oude kerkramen door nieuwe vervangen, de klok voorzien van gaand wijzerwerk en het ijzeren stek langs de begraafplaats gemaakt voor rekening van vrouwe Lolkje Andries Kooistra alhier en door eene gunstige beschikking van haren eersten echtgenoot Minne Douwes Anema, in leven erfgezeten landbouwer en administrerend kerkvoogd.
 • 01

  01

 • 12

  12

 • 05

  05

 • 06

  06

 • 16

  16

 • 18

  18

 • 17

  17

 • 19

  19

 • 20

  20

Album info

Popular tags