20-2002-2003

Datum: 2002-2003 Onderwerp: Schoolfoto groep 7 en 8

Achter: Geertje Wildeboer, Renske Hibma, Alida Schoonbergen, Jaqueline Nicolai, Mark
Dijkstra, Jackie (uit Peins)
Midden: Marije Jellema, Lilian Schonewille, Atte Hibma, Anita Kiestra, meester Marco
Jaarsma, René Dijkstra, Jan de Waard, Erik Mobron, Robin Dikken, Rodrigo Veestra
Voor: Martine Zeinstra, Niek Feenstra, Jorrit Groen
Datum: 2003-2004 Onderwerp: Schoolfoto groep 7 en 8 Nr.
Boven: Meester Wybren Dijkstra, Atte Hibma, Anita Kiestra, Arent Wieringa, Martine
Zeinstra, Jorrit Groen, meester Marco Jaarsma.
Midden: Froukje Wallendal, Renske Hibma, Menno van Zwieten, Annetta Mollema,
Doutsen Punter, Marten Andringa
Voor: Robin Dikken, Rodrigo Veenstra, Jan de Waard, Lilian Schonewille, Thomas
Hoornstra.

Comments

Add a comment

No comments yet. Be the first to comment!

  •  

Photo info

Popular tags