Petsje ôf.

Terug naar index.
Juni 2023.
Herinnering aan De Reünie van 1988
 
(mede herinnerd door Line Bouma en Rinske Faber)
 
Op één van mijn fietstochten richting Ried kwam ik door Kleaster Anjum langs de boerderij, waar in mijn Riedster tijd Bouke en Line Bouma woonden.
 
Nieuwsgierig fietste ik het erf op en trof daar Arjen, hun zoon, aan. Na een ‘noflik  praatsje’ over de pleats en alles daarom heen vroeg ik naar Line, hoe het met haar ging en waar ze woonde.
Arjen vertelde: “It gjit wol wer goed mei har. Hjir tsjinoer wennet se. Se is thús. Gean der mar hinne, want jo binne altyd wolkom”. En zo belandde ik in het witte huisje in Kleaster Anjum.
Het was een gemoedelijk weerzien en we doken direct in elkaars verleden. Na zoveel mogelijk uitgewisseld te hebben dacht ik: “Hier zit wel een mooi verhaal in”.
Line, geboren in Slappeterp, is in 1959 getrouwd met Bouke Bouma en samen hebben ze 4 kinderen. Het was volgens Line ‘moai wenjen’ op de pleats. Haar grote hobby tuinieren mocht ze hier waarmaken en dat bracht haar bij de túnkommisje Fryslân. Om thuis te worden in Ried had ze zich ook aangesloten bij ‘Willem van Haren’, want toneel was en is nog steeds haar grote passie. Ze was hierin actief als secretaresse en penningmeester, waarna ze in 1970 het voorzitterschap over nam van Molle Stellingwerf. Dit heeft zij tot 1985 met veel plezier gedaan, waarna het voorzitterschap door Henk Sloots werd voortgezet.
 
 
 
 
 
 
Line Bouma
Ze speelde het liefst in stukken met inhoud zoals “Ûnder ien dak”, gespeeld in 1998 bij het 100 jarig bestaan van deze toneelvereniging. Maar ook in ‘De gouden swipe” en “Pake Sytse” speelde ze mee. En de ienakters “De wachtkeamer” en “Dingen fan doe” om maar enkele te noemen.
Ik herinnerde me dat we in “Ûnder ien dak” voor het eerst samen hebben gespeeld. Toen ik haar vroeg naar het hoogte punt bij “Willem van Haren” hoefde ze niet lang na te denken…..1988….!! 
 
 
 
 
 
 
De gezamenlijke reünie en de revue uitvoering. Intussen alweer 35 jaar geleden, op 18 Juni 1988 om precies te zijn, werd er in Ried een groot feest georganiseerd door 3 jubilerende verenigingen.  De toneelvereniging ´Willem van Haren´, opgericht in 1868, de kaatsvereniging ´Klaas Mug´, opgericht in 1898 en tenslotte de muziekvereniging ´Lyts Begjin´, opgericht in 1923. Ze bestonden in 1988 dus respectievelijk 120, 90 en 65 jaar.
Het idee ontstond na een repetitieavond van de toneelvereniging. Het is de gewoonte om dan nog even gezellig na te zitten met een drankje en een praatje. Er kwam ter sprake dat een aantal leden het wel eens leuk zouden vinden om eens een keer mee te doen aan een revue.
Naarmate de avond verstreek groeide het enthousiasme. Alleen moest er wel een gelegenheid zijn om zoiets op poten te zetten. Er werd gelijk gedacht aan de drie eerder genoemde verenigingen, omdat die in het verleden ook samen al het één en ander op touw hadden gezet.
Zo werd er in 1986 een commissie in het leven geroepen, te weten, Line Bouma en Henk Sloots (toneel), Doeke bij de Ley en Bouke Bouma (muziek), Anne van der Ploeg (kaatsen), die zich die zomer bezig gingen houden met het opzetten van een feestavond, waarin de revue de leidraad zou worden.
 
 
Er kwamen al doende reacties van oud-Riedsters die nog wel eens een reünie zouden willen houden. Daardoor moest het plan gewijzigd worden en werden er nog vier mensen toegevoegd aan het comité om de Riedsters en oud-Riedsters te benaderen. Er werd besloten  daar een aparte commissie van te maken, Deze bestond uit Dooitske Dijkstra, Haaije Meijer, Piet Stellingwerf en Manus Visser. En zo werd besloten om de reünie de hele dag plaats te laten vinden, waarbij ´s avonds de revue uitgevoerd kon worden. Line Bouma verzorgde de communicatie tussen beide commissies en had ook haar aandeel in de organisatie van deze bijzondere dag.
De reünie-commissie had er z´n handen vol aan. Het uitzoeken wie er allemaal in Ried als oud Riedster gewoond hadden en het achterhalen van hun adressen voor het schrijven van een uitnodiging.
Ook de revue-commissie was ijverig begonnen aan hun klus. De notulen-boeken van alle drie verenigingen werden na geplozen en er werd een avond georganiseerd waarin door oud-Riedsters oude herinneringen naar boven werden gehaald. Om al deze gegevens op papier te krijgen en er zo een revue van te maken, was iemand nodig die dat op een leuke en vlotte manier kon verwoorden. De geschikte persoon werd gevonden in Nel Dykema-Calsbeek uit Franeker. Ze was als meisje vaak in Ried te logeren en wist hoe het dorp Ried in mekaar stak.
De muziek die er voor geschreven moest worden werd verzorgd door Doeke bij de Ley. Hij kreeg hulp van Bauke Bouma.
 
 
 
 
Zo werden de teksten en de melodieën ervan bedacht. Het motto voor de organisatie van het geheel was: Voor Ried, door Ried en van Ried.
De personen  die erbij gezocht werden  en de revue mee zouden gaan dragen hadden allemaal op bovenstaande wijze iets met Ried te maken. Er werd lang geoefend, in de pleats van Bouke en Line, onder leiding van Anke Dekinga en Gurbe Dijkstra, die samen als regisseurs waren aangesteld.
De bewuste dag van 18 juni werd een groot succes met o.a. 600 reünisten, een fototentoonstelling met activiteiten in de gymzaal én alle bedrijven hadden open huis. De voorstelling ’s avonds “Petsje Of” klonk als een klok. Het publiek was lyrisch. De revue is zelfs nog een tweede keer opgevoerd in de gymnastiekzaal.
Er is onderling lang over gesproken door de Riedsters. Dat een klein dorp zoiets voor het voetlicht heeft kunnen brengen. Misschien over tien jaar weer zo´n groot evenement? Wie zal het zeggen……….
 
 
Stichting Oud Ried.