Nieuws van S.O.R.

Terug naar index.
Mei 2023.
Nieuws van Stichting Oud Ried.
 
 
 
Tijdens onze jubileumtentoonstelling van afgelopen maart hebben we weer veel reacties gekregen van mensen die thuis nog fotomateriaal hebben liggen wat voor ons een waardevolle aanvulling op ons archief kan zijn.
 
Van de weduwe van Paulus Ennema (oud Riedster) hebben we zijn medaillekast met prijzen gewonnen bij het kaatsen gekregen.
 
Jan Hiemstra heeft jarenlang filmpjes van met name de kermis gemaakt, wij mogen hier ook over beschikken. We zullen de VHS-banden digitaliseren zodat we ze op de website en facebook kunnen publiceren.
 
Dus mensen schroom niet: Als U nog fotomateriaal voor ons hebt neem dan contact met ons op via oudried@live.nl en we komen even langs om het op te halen. We scannen de foto’s in en U krijgt ze binnen een paar dagen weer terug met een digitale kopie.
 
 
 
 
In april kregen wij een mail van Johan Algra, zijn grootvader Johannes Algra heeft in Ried gewoond op het adres Hoofdstraat 8. Daar had hij een manufactuurwinkeltje en later werd hij postbode en postkantoorhouder. Johan zijn vader Halbe is daar in 1925 geboren.
 
Johan had een wandbord in zijn bezit dat zijn grootvader had gekregen bij zijn afscheid van de kaatsvereniging “Klaas Mug”. Hij wilde het bord teruggeven aan Ried, zodoende kwam hij in contact met Stichting Oud Ried.
 
Wij hebben de notulen van “Klaas Mug” erop nageslagen en Johannes Algera is in 1948 in het bestuur gekozen. Hij vervulde de functie van secretaris tot aan zijn afscheid in 1958, hij verhuisde naar Arum.
 
In het jaarverslag van “Klaas Mug” over 1958 lezen we het volgende: Hierna werd door de voorzitter nog eenige waarderende woorden tot de scheidende secretaris gericht en werd een prachtig wandbord aangeboden. Waarna de aftr Secr. nog dank bracht voor het mooie cadeau en de prettige samenwerking in bestuur en die hij ook van de Leden mocht ontvangen en dat het de KaatsVer. “Klaas Mug” in de toekomst nog groeie en bloeie mag.
 
Op 11 mei tijdens een bestuursvergadering van ons in de Rede is Johan Algra langs geweest en heeft aan ons het wandbord overhandigd. Er is echter één voorwaarde gesteld door dhr. Algra: Het bord moet in Ried blijven en de naam van zijn grootvader Joh. Algra moet aan het bord verbonden blijven.
Aan deze voorwaarde wil Stichting Oud Ried graag voldoen.
 
We zij van plan om dit bord en nog enkele leuke objecten in een vitrinekast in het dorpshuis te plaatsen zodat iedereen dit kan zien.
 
Met “Klaas Mug” zijn wij overeengekomen dat wij de oude notulenboeken van de vereniging in bewaring nemen. Ze komen dan in onze brandwerende archiefkasten in onze ruimte in het dorpshuis te liggen.
 
 
 
 
 
 
 
Ook van de toneelvereniging “Willem van Haren” hebben wij het papieren archief in bewaring gekregen, samen met de notulenboeken van “Klaas Mug” levert dit ons een schat aan informatie op en de spullen worden bewaard in een droge en verwarmde ruimte.
 
In handen van Stichting Oud Ried blijft dit alles voor altijd in en voor Ried bewaard.
 
 
 
Stichting Oud Ried.