Stichting Oud Ried 1998 - 2023

Terug naar index.
April 2023.
Tentoonstelling 25 jaar Stichting oud Ried
 
Na alle voorbereidingen was dan zondag 26 maart de dag van het 25 jarige jubileum.
´s Middags om half twee werden de deuren geopend, waarna het publiek het in de Rede tentoongestelde kon bezichtigen. Alvorens kreeg men bij de ingang een muntje voor een gratis consumptie, die men in de foyer kon verzilveren en men er nog een gratis stukje oranjekoek bij kreeg. Dit werd door de menigte zeer op prijs gesteld.
 
 
Het bezichtigen van het tentoongestelde werd erg gewaardeerd door zo’n honderdtal Riedsters, waarvan veel nieuwe inwoners, maar ook oud-Riedsters.
Zo waren er van vele nog bestaande-, maar ook niet meer bestaande verenigingen, voorwerpen en vooral foto´s te zien. Groepjes mensen bleven dan vaak staan om herinneringen en anekdotes met elkaar te delen.
Ook waren de archeologisch vondsten van Henk Sloots te bezichtigen, waar menigeen zich verwonderde over de hoeveelheid opgravingen in Ried en omstreken.
In de huiskamer, de zaal naast de foyer, werden films vertoond van in het verleden gehouden activiteiten.Ook hier was veel belangstelling voor.
 
 
En natuurlijk waren er de nodige boeken en bladen bij Thea van der Ploeg te verkrijgen.
 
Speciaal voor dit jubileum was er een uitgave van Stichting Oud Ried, waarvan de inhoud bestond uit verhalen en verslagen van gebeurtenissen van weleer, die men kon kopen voor tien euro.
 
Jaap Hibma kreeg het eerste exemplaar uitgereikt, mede vanwege het verlies van zijn vrouw Sjoukje enkele jaren geleden, die in de loop der jaren veel heeft betekend voor de Stichting.
 
 
De meeste kinderen stormden gelijk naar de tekeningen, die ze zelf hadden gemaakt. Het thema ´hoe ziet Ried eruit over 50 jaar´ werd in de tekeningen nog even extra bewonderd en besproken.
Daarna werd in groepjes stilgestaan bij alle voorwerpen en foto´s. Bij de afdeling ´groepsfoto´s kleuterschool´, waren er kinderen die hun eigen vader of moeder herkenden. Ook hier werd even extra bij stilgestaan.
Daarna werd de meute naar de foyer geleid, waar onder het genot van een glas limonade en een stukje oranjekoek, de bezichtiging rond twaalf uur werd afgerond.
Ook het boek met het levensverhaal van Grietje Sinnema met de titel ´Het meisje dat dood moest´, geschreven door Henk Sloots, werd nog vele malen verkocht. 
Rond een uur of zes verlieten de laatste mensen, waarvan velen nog even hadden na gezeten in de foyer, de tentoonstelling.
Maandag 27 maart mocht de midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) van de openbaar lagere school ´De Oanset´ de tentoonstelling ook nog even komen bezichtigen. Rond half elf die ochtend werden de kinderen, met de drie juffen als begeleidsters, welkom geheten.
 
 
 
Maar voordat ze de deur uit gingen mocht elk kind nog even grabbelen in een met doek afgedekte rieten korf. Deze werd vroeger gebruikt als eens per jaar de vrouwenclub de bazaar hield in het dorpscafé. Dan werden alle borduur- en breiwerkjes, die ze dat jaar hadden gemaakt, tentoon gesteld en verkocht. Kinderen mochten dan grabbelen in een ton voor een kleine verrassing.
Ook deze kinderen grabbelden uit dezelfde korf een nog ingepakte verrassingen, die ze mee mochten nemen naar huis.
En zo werd het voor velen een onvergetelijke maandagochtend.Wij als organisatie van Stichting Oud Ried mogen dan ook terugkijken op twee geslaagde jubileum dagen.
 
 
Mocht er nu nog iemand geïnteresseerd zijn in één van onderstaande boeken, stuur dan even een mailtje naar oudried@live.nl