Minnertsgaaster Zuidmiedpolder.

Terug naar index.
Januari  2023.
 
De Minnertsgaaster Zuidmiedpolder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze molen bemaalde de Minnertgaaster Zuidmiedpolder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas sinds 2004 bestaat Wetterskip Fryslân als het waterschap van Friesland en een deel van Groningen. Vroeger waren er veel meer kleinere waterschappen. In 1533 ontstonden deze eerste Friese waterschappen. Er zijn er in totaal ongeveer 1500 geweest. Zij zorgden voor “drûge fuotten”, de afvoer van overtollig water uit Fryslân en vanaf 1993 ook voor waterzuivering. In 1960 telde de provincie nog ongeveer 1200 waterschappen. Pas sinds 2004 is er dus nog maar één waterschap over: Wetterskip Fryslân.
 
  Locatie molen.
 
Vroeger waren er allemaal kleine waterschappen die hiervoor zorgden. Bekend is bij velen van u nog wel de grote windmotor in de Kleasterpolder. Deze zorgde voor het waterpeil in de 761 ha. grote polder. Aan de noordoostkant van Ried lag de Minnertgaaster Zuidmiedpolder. Deze polder had een oppervlakte van 340 ha. en werd bemalen door een achtkante bovenkruier, rietgedekt met een stenen onderstuk. Deze molen had een capaciteit van 2600 kubieke meter per uur en kon het water over een hoogte van 1,40 m. oppompen.
De molen is gebouwd door molenbouwer K. Westra in 1837 en in 1947 is voor deze molen een sloopvergunning afgegeven. De molenaar was Floris Visser uit Ried. De molen is vervangen door een motorgemaal wat oostelijk van de brug over het wiid stond.
 
 
 
Het voormalig motorgemaal aan de oostkant van de brug.
 
De zoon van Floris Visser, Manus heeft dit gemaal nog bediend. Dit gemaal is later door een moderner gemaal aan de westkant van de brug vervangen, ook dit wordt nu alweer vervangen door een gemaal met meer capaciteit.
 
Het nieuwste gemaal aan de westkant van de brug.
 
Stichting Oud Ried.