Stichting Oud Ried.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

September 2016

60 jaar terug inbraken in Ried

In de Leeuwarder Courant van 25 augustus 1956 werd uitgebreid verslag gedaan van twee inbraken die 's nachts in Ried waren gepleegd. De ene was bij de familie Schotanus, die tussen 1924 en 1960 een kruidenierswinkel aan de Dongjumerweg hadden. Albert Schotanus was tot de sluiting van de zuivelfabriek  werkzaam geweest als botermaker. Daarna werd hij monsternemer bij de Dronrijpster melkfabriek, handelde hij in touw en bezorgde hij de bestelde boodschappen uit de winkel, die door zijn vrouw Mine werd gerund. Toen  Schotanus in 1960 65 jaar werd, zijn ze gestopt. Na zijn overlijden in 1964 bleef Mine er nog 10 jaar wonen, daarna hebben kleindochter Willy en haar man Albert van der Voorn er zo'n 10 jaar gewoond. Tegenwoordig wonen Bernard de Vries en Jolande Meijer er.
De andere inbraak was aan de Berlikumerweg bij slager Taeke Donia. Zijn vader Johannes was hier in 1912 een slagerij begonnen, die later door zoon Teake was overgenomen. Wanneer er een varken werd geslacht dan stonden de kinderen te wachten tot ze de blaas konden krijgen. Deze 'bargebongel' was mooi speelgoed voor hen. Na het drogen werd hij opgeblazen om als voetbal te fungeren. In 1965 is Taeke  noodgedwongen met de slagerij gestopt, omdat de regelgeving qua hygiëne strenger werd. De slagerij zou moeten worden aangepast en Taeke moest de nodige papieren behalen. Hij was toen 50 jaar en alleenstaand, het was te onrendabel voor hem om alles aan te passen. Taeke is toen gaan rentenieren en handelde wat in motoren. Na zijn overlijden in 1989 hebben Roymer en Baukje het huis gekocht. Sinds een paar jaar woont de familie Heidelberg er.

Stichting Oud Ried