Stichting Oud Ried.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494


Januari 2019


Uitnodiging wintertentoonstelling op 9 en 10 februari
Zoals eerder al gemeld organiseert Stichting Oud Ried op zaterdag 9 februari en zondag 10 februari een tentoonstelling over de sneeuwstorm van 40 jaar geleden, die ons dorp drie dagen lang van de buitenwereld afsloot. Om een zo compleet mogelijk beeld van de sneeuwoverlast te geven zijn we nog op zoek naar foto's van de Dongjumerweg, Berlikumerweg, Dr. Vitus Ringersstraat en Pastorielaan. Ook als u nog wat over deze periode kunt vertellen, horen we dat graag!
                                                                                               Nieuweweg 28 en 30


Naast de winter van '79 komt ook de strenge winter van 1963 aan bod en richten we een hoek in over de Elfstedentochten. Mocht u nog fotomateriaal, medailles, anekdotes of andere items over de Elfstedentocht hebben dan houden we ons aanbevolen.
Verder laten we nog een en ander zien over het 'Belslidzjen', het arrenslee rijden.

De tentoonstelling is beide dagen geopend van 's middags van 14.00 tot 17.00. Er worden geen uitnodigingen verstuurd, daarom vragen wij u om deze tentoonstelling zoveel mogelijk aan bekenden door te geven. De toegang is gratis, maar een kleine bijdrage stellen we zeer op prijs.

Wij hopen dat u een van de dagen een kijkje komt nemen. Deze tentoonstelling zal jong en oud aanspreken! De oudste schoolkinderen krijgen de gelegenheid om daags na de tentoonstelling langs te komen.

Mocht u materiaal voor ons hebben, dan kunt u contact opnemen met
Sjoukje Hibma 269494 of Ada Groot 269404 of een mail sturen naar oudried@live.nl

Stichting Oud Ried